SOVA

CAMPING

Enklare camping finns vid Liesta missionhus ca 2 km från Tolvmansgården.
Goda möjligheter för fortsatt spel även inomhus.
Liestavägen 128
Boka plats!
ivan.monthan@gmail.com


GOOGLE MAPS