KONTAKT

MAIL

ivan.monthan@gmail.com


Ivan Monthan

0736-797 656


HITTA HIT

DU SKALL TILL

TOLVMANSGÅRDEN
Liestavägen 762 91 RIMBO

gerd.km.lindgren@telia.com
0175-71616


KOLEKTIVTRAFIK

Reser du kommunalt? - INGA PROBLEM!😊

Från Stockholm:
Buss 639 alt. 676 till Rimbo Station, och därifrån Buss 677 alt. 647 mot Norrtälje till "Liesta vägskäl" (två hållplatser)
Se: www.sl.se

Till Stockholm:
Buss 696. Den går kl. 01.11 alt. 02.11

Från Uppsala:
Buss 677 mot Norrtälje till "Liesta vägskäl"
Se: www.sl.se

Till Uppsala:
Buss 677; fram till kl. 21.56. Därefter omvägen runt Stockholm....
Se: www.sl.se


BIL

Tolvmansgårdn ligger ca 2 km utanför Rimbo utmed väg 77 på Liestavägen.


PARKERING

Parkering sker på ängen till vänster vid korsningen upp mot Tolvmansgården. Följ skyltarna.


GOOGLE MAPS